سفید 2- سیاه 1

در این حال و روزگار من تنها چیزی که کمی از سختی.......... کم میکند همین کوه است.

سفید است چون نیاز به چیزی ندارد و زیباست.....

سیاه است چون ابزار فرار من شده

.......................

در آغوشت می گیرم

این یک عملیات انتهاریست

(پوریا عالمی)

 

/ 0 نظر / 16 بازدید