سیاه یا سفید

آدم باید یکرنگ باشد ( البته به نظر من فقط سفید خوب است، مابقی یک جایی با سیاه رفاقت دارند)

به همین دلیل با دو رنگ معروف پیش میرویم ، سیاه یا سفید
به قول معروف یا رومی روم یا زنگی زنگ
............................................................................................
از امروز با همین تریبون دل تنگی هایم با سر تیتر سیاه( ) یا سفید( ) از اتفاقات روزمره ام مینویسم،با زبان  اعترافی به مخاطب خاص  من ( خانم میم ) رنگش هم به انتخاب خودم...................................شاید یک روزی سفیدمان به سیاه چربید.
 

/ 1 نظر / 17 بازدید
نیلوفر

كاري نيست كه نتوان با اراده از پيش برد. همه ي دشواريهايي كه براي من پيدا شده به ياري اراده و اقدام، از بين برده ام.((گوته))